Elnökségi közlemény 2020.05.20.

Elnökségi Közlemény az újrainduló istentiszteletekről, illetve egyházközségünk Védekezési Szabályzatáról

Kedves Testvéreink!

Mint ismeretes, a koronavírus járvány enyhülésével újra van lehetőség az előírások betartásával istentiszteletek megtartására. Gyülekezetünkben máj. 24-én (vasárnap) 10 h-tól tartunk először nyilvános istentiszteletet, azt követően pedig minden szerdán 18 h-tól, illetve minden vasárnap 10 h-tól, melyekre nagy örömmel készülünk és szertettel várjuk gyülekezetünk tagjait!
Istentiszteleteinken az alábbi szabályok betartására kérjük testvéreinket:
 
- Templomunkban összesen 100 főt tudunk egyszerre biztonságosan fogadni.
- Figyeljünk a távolságtartásra (1,5 m)!
- Minden második sort használhatunk, ahol maximum 4 fő, kellő távolságban foglalhat helyet! Kivételt képeznek az egy háztartásban élők, ők ülhetnek közvetlenül egymás mellett!
- Kézfogást, személyes érintkezést mellőzzük!
- Maszk használata kötelező a templomban tartózkodás teljes ideje alatt, illetve javasoljuk kesztyű viselését is.
- Kihelyezett vagy saját kézfertőtlenítők használatát javasoljuk belépéskor és távozáskor!
- Mindenki saját Bibliáját, énekeskönyvét hordja istentiszteleti alkalmakra!
- Istentiszteletek alatt a kaput, ajtót nem zárjuk, hogy minél kevesebben érintsük.
- Határozatlan ideig csak istentiszteleti alkalmat tartunk. (Nem tartunk úrvacsorát, gyermek istentiszteletet, gyermektábort, bibliaórát…)
- A lelkészi hivatalban maximálisan csak 4 fő tartózkodhat!
- Alagsori helységeket ne látogassuk (babaszoba, bibliaórás terem, mosdók)!
 
A következő igeverssel bíztatunk helytállásra mindenkit ezekben a nehéz időkben: „Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr!” (Zsolt 34,20 Károli)
 
Virág Balázs
lelkész
 
Almási-Sass Kálmán
gondnok
 
Budapest, 2020.05.20.