Lelkészválasztás

Kedves Testvérek!
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
Virág Balázs nagytiszteltű úr bemutatkozó istentiszteletére
2018. május 27-én, vasárnap 10.00 órakor
kerül sor.
 
Az istentiszteletet követően
lelkészválasztó közgyűlést tartunk,
melyen minden, a választói névjegyzékben szereplő
gyülekezeti tag szavazásra jogosult.
 
Kérjük a Testvéreket, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt a bemutatkozó istentiszteleten,
majd az ezt követő közgyűlésen.
 
Az érvényes szavazáshoz
személyazonosításra alkalmas igazolványra
(személyi igazolvány vagy jogosítvány) van szükség,
kérjük, ezt mindenki hozza magával!
 
Köszönettel, áldást és békességet kívánva:
a gyülekezet presbitériuma.
 
Budapest, 2018. május 6.