Nyári gyerektábor

Hittantábor!

 

2021. július 12-16-ig, minden nap 7.30-16.30-ig!

 

Hetünk témája: Isten oltalmában - Izgalmas történeteken keresztül

szeretnénk a gyermekekkel megismertetni Isten gondoskodó szeretetét!

 

- ének- és aranymondás tanulás

- közösségi, és csoportfoglalkozások

- korosztály szerint

- tágas termekben

- védettségi igazolvánnyal rendelkező önkéntesekkel

- kézműves foglalkozás: bungi építés, madárodú készítés

- sok-sok játék, és szabadtéri program

- 4 étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

- (Kérjük a gyermekeknél minden nap legyen napvédő sapka, - krém, ivókulacs!)

 

Tábordíj összege 12.000 Ft

Testvérpárok esetén kedvezmény (második testvér 8.000, harmadik 6000

Ft). Anyagi gondokkal küzdők egyéni méltányosságot igényelhetnek.

 

 

Helyszín: 1192 Budapest, Hungária út 37. Budapest-Kispest

Wekerletelepi Református Egyházközség

 

Jelentkezési lap és további tájékoztató megtalálható innen tölthető le.

Elnökségi közlemény 2020.05.20.

Elnökségi Közlemény az újrainduló istentiszteletekről, illetve egyházközségünk Védekezési Szabályzatáról

Kedves Testvéreink!

Mint ismeretes, a koronavírus járvány enyhülésével újra van lehetőség az előírások betartásával istentiszteletek megtartására. Gyülekezetünkben máj. 24-én (vasárnap) 10 h-tól tartunk először nyilvános istentiszteletet, azt követően pedig minden szerdán 18 h-tól, illetve minden vasárnap 10 h-tól, melyekre nagy örömmel készülünk és szertettel várjuk gyülekezetünk tagjait!
Istentiszteleteinken az alábbi szabályok betartására kérjük testvéreinket:
 
- Templomunkban összesen 100 főt tudunk egyszerre biztonságosan fogadni.
- Figyeljünk a távolságtartásra (1,5 m)!
- Minden második sort használhatunk, ahol maximum 4 fő, kellő távolságban foglalhat helyet! Kivételt képeznek az egy háztartásban élők, ők ülhetnek közvetlenül egymás mellett!
- Kézfogást, személyes érintkezést mellőzzük!
- Maszk használata kötelező a templomban tartózkodás teljes ideje alatt, illetve javasoljuk kesztyű viselését is.
- Kihelyezett vagy saját kézfertőtlenítők használatát javasoljuk belépéskor és távozáskor!
- Mindenki saját Bibliáját, énekeskönyvét hordja istentiszteleti alkalmakra!
- Istentiszteletek alatt a kaput, ajtót nem zárjuk, hogy minél kevesebben érintsük.
- Határozatlan ideig csak istentiszteleti alkalmat tartunk. (Nem tartunk úrvacsorát, gyermek istentiszteletet, gyermektábort, bibliaórát…)
- A lelkészi hivatalban maximálisan csak 4 fő tartózkodhat!
- Alagsori helységeket ne látogassuk (babaszoba, bibliaórás terem, mosdók)!
 
A következő igeverssel bíztatunk helytállásra mindenkit ezekben a nehéz időkben: „Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr!” (Zsolt 34,20 Károli)
 
Virág Balázs
lelkész
 
Almási-Sass Kálmán
gondnok
 
Budapest, 2020.05.20.

Nagyheti online igehirdetések

"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. " (Lk 19,10)
 
Nagyszerda 18h
Nagypéntek 18h
Húsvétvasárnap 10h
Húsvéthétfő 10h

FONTOS!!! - Elnökségi közlemény - 2020.03.14.

Elnökségi közlemény

Kedves Testvéreink!

 

1/ Istentiszteleti alkalmaink a koronavírus miatti vészhelyzet ideje alatt kizárólag az online térben zajlanak, mivel a templomi összegyülekezés zárt térben kifejezetten veszélyes lehet. Főleg Wekerletelepen, ahol rengeteg az idős testvérünk, honfitársunk.

2/ Élő közvetítésünket YouTube csatornánkon nézhetik: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCid6FA5tqe3gfKA_l3DijZA
Valami a reformatus.hu oldalon is megtalálható az online istentiszteletek sorában (http://reformatus.hu/mutat/17123/)
Akiknek nincsen internetes elérhetősége, kövesse a médiában hangzó istentiszteleteket (Kispest TV, Duna TV…).

3/ Befizetéseinket, perselypénzeinket, ha tehetjük a 11719001-20020385 OTP számlára küldjük, számlanév Bp.-Kispest Wekerletelepi Református Egyházk.

4/ Kérjük, hogy aki teheti, figyelje gyülekezetünk facebook oldalát! 

5/ Vigyázzunk egymás testi épségére! Imádkozzunk népünk vezetőiért, idősekért, betegeinkért! A továbbiakban is az Operatív Törzs ajánlásait követjük.

 

Virág Balázs
református lelkipásztor

Wekerletelep, 2020. 03. 14.

Elnökségi közlemény - koronavírus

Kedves Testvéreink!
 
A kialakult járványügyi helyzetben gyülekezetünk tagjainak védelmében vezetőségünk néhány óvintézkedés indokoltnak tart bevezetni. Ezek az alábbiak:
 
1) A templomtérben tartjuk istentiszteleti alkalmainkat. Gyermek istentiszteletet a gyülekezeti teremben. Kérjük, hogy minden második padsorban üljünk. Lehetőleg távolabb egymástól. Az elkövetkező hetekben lehetőség szerint ugyan azon a helyen üljünk. A gyülekezeti énekeskönyveket kint hagyjuk a padokban, nem szedjük össze. Aki teheti, hordja magával otthoni énekeskönyvét.
2) Forgalmasabb bejárati ajtókat, kaput, hivatalt az istentisztelet ideje alatt nyitva hagyjuk annak érdekében, hogy minél kevesebben fogják meg a kilincseket. Az ajtók és ablakok nyitása zárása, helységek szellőztetése a lelkész feladata, kérjük, lehetőleg más ne nyúljon az ablakokhoz, ajtókhoz!
3) Más gyülekezetbe lehetőség szerint ne menjünk! Innen oda ne vigyünk, és onnan ide ne hozzunk esetlegesen fertőzést!
4) Betegek, vagy néhány napja gyógyultak semmilyen fennálló (akár enyhébb) panasz esetén se látogassák gyülekezetünk alkalmait!
5) 65 év felettiek, krónikus betegek vegyék fontolóra az alkalmainkról való távolmaradásukat! Kövessék YouTube csatornánkról istentiszteleteinket!
6) Bibliaórák helyett szerdán 18 h-kor tartunk hétközi istentiszteletet a templomban.
7) Konfirmandusok ideiglenesen valamelyik istentiszteletünkön (szerda esti/vasárnap délelőtti), legalább heti egyszer vegyenek részt!
8) Babamama kört nem tartunk.
9) Tervezett előadásokat felvételről is követhetjük, azokat egyelőre el nem halasztjuk!
10) A pénztár a szokott rendben üzemel, de akik megtehetik, kérjük, utalással rendezzék befizetéseiket! Közleményben nevet, befizetés jogcímét (egyházfenntartói, adomány stb.) érdemes feltüntetni.
 
Kövessük figyelemmel a híradásokat, vegyük komolyan a járványügyi helyzetet!
 
Mindezek figyelembe vételével bátorítunk mindenkit istentiszteleteinken való részvételre,
gyülekezetünk terheinek közös vállalására, hitünk megőrzésére. Imádkozzunk vezetőinkért,
népünkért, különösen a krónikus betegekért és idősekért!
 
Virág Balázs lelkipásztor sk.
Almási-Sass Kálmán gondnok sk.
 
Budapest, 2020. márc. 12.

Nyári hittan tábor 2020.

„Légy erős és bátor ….” (Józs 1.6)

Nyári napközis hittan tábor

a Wekerletelepi Református Gyülekezetben

 

A tábor időpontja: 2020. június 22–26.

 

Hetünk címe: Istennél otthonra lelünk!

 

Isten hűséges követésének nagy áldásai vannak! Gondoskodik rólunk, hazát, otthont ad nekünk. Az Úr vezetésével Józsuénak volt elegendő hite és bátorsága, hogy elérje célját, hazát találjon népének. Gyere, meríts erőt és bátorságot Józsué történetéből!

Mindezt sok játékkal, énektanulással, kézműves foglalkozással, sportolással egybekötve.

 

Szeretettel várunk minden hit iránt érdeklődő gyermeket!

 

Részletes kiírás és jelentkezési lap letölthető az alábbi linkeken:

 

Részletek

Jelentkezési lap

 

Istentisztelet közvetítése élőben

Az istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10-11 óra között tekinthető meg az alábbi youtube csatornán: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCid6FA5tqe3gfKA_l3DijZA

Korábbi igehirdetések elérhetőek Youtube csatoránkon: https://www.youtube.com/channel/UCid6FA5tqe3gfKA_l3DijZA

-

János Passió

A koncertről készült felvétel megtekinthető youtube csatornánkon itt.

 

Az 500 éves reformáció kezdete

Az alábbi két linken található lelkipásztorunk, Alföldy-Boruss Dezső nagytiszteletű úr előadása az előreformátorokról.
1. rész
2. rész
Előadást tartalmazó PPT bemutató