Igehirdetések archívuma

2018.07.22 Alföldy-Boruss Dezső Jerikó el- és bezárkózott város volt (Józs.6,1)
2018.07.15 Alföldy-Boruss Dezső Krisztusnak szolgáló asszonyok (Luk.8,1-3)
2018.07.08 Alföldy-Boruss Dezső Mértékkel, mértéktelenül vagy a kegyelem mértékével (Luk.6,37-42)
2018.07.01 Alföldy-Boruss Dezső Új posztó és rêgi ruha (Luk.5,33-39)
2018.06.24 Alföldy-Boruss Dezső „…elálmélkodtak kedves beszédein…” (Luk.4,14-30)
2018.06.17 Alföldy-Boruss Dezső „…meglátott minket a naptámadat a magasságból…” (Luk.1,7-8)
2018.06.10 Alföldy-Boruss Dezső Erősség a szorongatás idején (Náh.1,7)
2018.06.03 Alföldy-Boruss Dezső Akház király napórája (Ézs.38.)
2018.05.27 Virág Balázs Senki sem jó csak az egy Isten (Mk.10,17-22)
2018.05.21 Alföldy-Boruss Dezső Hármas pünkösdi barátság (Luk.11,5-13)
2018.04.29 Alföldy-Boruss Dezső „…sokkal inkább az én távollétemben…” (Fil.2,12-30)
2018.04.22 Ablonczy Zsolt …esztelenséggel dicsekedni… (2Kor.11,16)
2018.04.15 Alföldy-Boruss Dezső Kétféle szomorúság (2Kor.7:9-10)
2018.07.22 Alföldy-Boruss Dezső Jerikó el- és bezárkózott város volt (Józs.6,1)
2018.07.15 Alföldy-Boruss Dezső Krisztusnak szolgáló asszonyok (Luk.8,1-3)
2018.07.08 Alföldy-Boruss Dezső Mértékkel, mértéktelenül vagy a kegyelem mértékével (Luk.6,37-42)
2018.07.01 Alföldy-Boruss Dezső Új posztó és rêgi ruha (Luk.5,33-39)
2018.05.21 Alföldy-Boruss Dezső Hármas pünkösdi barátság (Luk.11,5-13)
2018.05.20 Alföldy-Boruss Dezső „Kipótlom az esztendőket, melyeket tönkre tett a szöcske” (Jóel 2,25)
2018.05.13 Alföldy-Boruss Dezső „…pancél és kapocs között…” (1Kir.22:34)
2018.05.10 Alföldy-Boruss Dezső Földinés Mennyei események (ApCsel.1:6-12)
2018.05.06 Alföldy-Boruss Dezső „Az Úrnak hangja nincs a szélben, Ő halkan szól a csöndességben” (1Kir.19:11-12)
2018.04.02 Alföldy-Boruss Dezső Luk. 24:15.
2018.04.01 Alföldy-Boruss Dezső Húsvéti félelem és húsvéti öröm (Mt.28:4-5)
2018.03.30 Alföldy-Boruss Dezső A nagypénteki jelek üzenete (Mk.15:33-39)
2018.03.25 Alföldy-Boruss Dezső Virágvasárnapi hiba, mulasztás és méltóság (Mt.21:1-17)
2018.03.18 Alföldy-Boruss Dezső Aki Krisztust lélekben Úrnak vallja (Mt.22:41-46)
2018.03.11 Virág Balázs Jézus nem hallgat (Mt.21:23-27)
2018.03.04 Alföldy-Boruss Dezső „Akik az utolsó órában érkeztek…” (Mt.20:6-7)
2018.02.25 Alföldy-Boruss Dezső Az elveszett és megtalált bárány (Luk. 15:4-7)
2018.02.18 Alföldy-Boruss Dezső „Kőszikla vagy… neked adom…” (Mt.16:13-20)
2018.02.11 Alföldy-Boruss Dezső Csoda, kegyelem és kinyílt a tarisznya (Mt.14:13-21)
2018.02.04 Alföldy-Boruss Dezső Révparti döntések (1Móz.32:23-33)
2018.01.28 Alföldy-Boruss Dezső A megnyílt menny
2018.01.21 Ablonczy Zsolt „Hirdette Isten országának evangéliumát” (Mt.4,23-24)
2018.01.14 Alföldy-Boruss Dezső Isten szövetségében (1Móz.17.)
2018.01.12 Takaró János Imádkozni a szolgálatban állókért (1 Thess 5,25)
2018.01.11 Nagy József Imádkozni az alkalmatlanoktól való megszabadulásért (2 Thess 3,2)
2018.01.10 Alföldy-Boruss Dezső Imádkozni az Ige terjedéséért (2Thessz. 3:1)
2018.01.09 Kovács-Hajdu Albert Imádkozni az ellenségeinkért (Mt. 5:44)
2018.01.08 Földvári Tibor Imádkozni a közösség gyógyulásáért (Jak.5,16)
2018.01.07 Alföldy-Boruss Dezső „Veszendő mesopotámiai vala az atyám,…”(5Móz. 26:5,8)
2018.01.01 Alföldy-Boruss Dezső „Nagy világosság Galileában!”(Máté 4,14-17)
2017.12.31 Alföldy-Boruss Dezső „És hozzámenvén a kisértő, monda néki:…”(Máté 4,1-11)
2017.12.26 Alföldy-Boruss Dezső A bölcsek hármas döntése (Mt.2:1-12)
2017.12.25 Alföldy-Boruss Dezső „Gyermek születik, Fiú adatik nékünk” (Ézs.9:6)
2017.12.24 Alföldy-Boruss Dezső Szenteste (Luk.2:1-7)
2017.12.24 Alföldy-Boruss Dezső Jézus első látogatói (Luk.2:15-16.)
2017.12.17 Alföldy-Boruss Dezső „Elmennek az emberek örök útjukra.” (Máté 24.4-6)
2017.12.10 Alföldy-Boruss Dezső „Ime jövök, a könyvtekercsekben írva van felőlem” (Zsolt.40.8)
2017.12.03 Alföldy-Boruss Dezső „Az adventi lélek tusakodásai.” (Kol.2,1-7)
2017.11.26 Alföldy-Boruss Dezső „Mi gátol a futásban?” (Galata 5,1-15)
2017.11.19 Alföldy-Boruss Dezső „…akik hitből vannak…” (Galata 3,6-18)
2017.11.12 Alföldy-Boruss Dezső „Ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges.”(Luk.18,27;Gal. 1.1-5)
2017.11.05 Alföldy-Boruss Dezső „A begyógyult sebek.”(János 20,19-23)
2017.07.30 Brian Boyd „Krisztus mindenek felett.”(Lukács 9,57-62)
2017.08.20 Szepesy László Halld nemzet! (Jón. 3:3-10.)
2017.07.16 Alföldy-Boruss Dezső „Mi pedig Krisztust prédikáljuk…” (1Kor.1:23-25)
2017.07.09 Alföldy-Boruss Dezső „Megtanítalak benneteket Isten dolgaira…” (Jób 27:11)
2017.07.02 Alföldy-Boruss Dezső „Vesd a porba a nemes érczet…” (Jób 22:24-25.)
2017.10.29 Alföldy-Boruss Dezső „Hátha meghallják…” (Ez.12:1-6)
2017.10.22 Alföldy-Boruss Dezső Isteni beszélgetések (Jn.17:20-)
2017.10.15 Alföldy-Boruss Dezső Jn.15:9-11
2017.10.08 Alföldy-Boruss Dezső „Júdás vagy János?” (Jn.13:21-30)
2017.10.01 Ablonczy Zsolt „Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz…” (Mt. 13:33)
2017.08.27 Alföldy-Boruss Dezső Kenyér és lelki kenyér (Jn. 6:1-15.)
2017.08.13 Dr. Horváth Balázs Isten döntése – és a miénk (1Kir.22:5b)
2017.08.06 Alföldy-Boruss Dezső „vitetvén vitettetek” 1Kor. 12:2
2017.07.23 Alföldy-Boruss Dezső Jób 36:5,22
2017.06.25 Ablonczy Zsolt „Mi pedig nem e világnak lelkét vettük” (1Kor.2:12-13.)
2017.06.18 Alföldy-Boruss Dezső „Azután szólíts és én felelek” (Jób 13:22)
2017.06.11 Alföldy-Boruss Dezső „Mint valami újságnak a beszélésében…” (ApCsel. 17:16-)
2017.06.05 Alföldy-Boruss Dezső „Ki engem szeret, kijelentem magam annak” (Jn.14:21)
2017.06.04 Alföldy-Boruss Dezső „Mert néktek lett az ígértet…” ApCsel. 2:1-
2017.05.28 Alföldy-Boruss Dezső „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni…” (Mk. 10:17-)
2017.05.21 Alföldy-Boruss Dezső ApCsel. 11:26
2017.05.14 Alföldy-Boruss Dezső „Kosárban” (ApCsel. 9:25)
2017.05.07 Alföldy-Boruss Dezső „…mindent arra a mintára…’ (ApCsel. 7:44)
2017.04.30 Alföldy-Boruss Dezső Péter árnyéka (ApCsel. 5:15)
2017.04.23 Alföldy-Boruss Dezső Dávid király és a lélektani hadviselés (2Sám. 5,6)
2017.04.17 Alföldy-Boruss Dezső Péld. 28:12.
2017.04.16 Alföldy-Boruss Dezső Van tovább (1Kor.15:19-20)
2017.04.14 Alföldy-Boruss Dezső 2Kor.13:4
2017.04.09 Alföldy-Boruss Dezső Jézus országa (Mt. 21:14-16)
2017.04.02 Alföldy-Boruss Dezső „Nem messze vagy az Isten országétl” (Mk. 12:34)
2017.03.26 Alföldy-Boruss Dezső Az ellenállhatatlan kegyelem
2017.03.19 Alföldy-Boruss Dezső Mk.9:5,9.
2017.03.12 Alföldy-Boruss Dezső „…szépen félreteszitek…” (Mk.7.)
2017.03.05 Alföldy-Boruss Dezső Jézus lábánál ült… (Mk.5.)
2017.02.26 Alföldy-Boruss Dezső 1Sám.4:1-
2017.02.19 Alföldy-Boruss Dezső A versenytárs árnyékában (1Sám.1)
2017.02.12 Alföldy-Boruss Dezső Jó és rossz döntések (Ruth 1:6-22)
2017.02.05 Alföldy-Boruss Dezső „..jön a pusztákon át…”
2017.01.29 Alföldy-Boruss Dezső „Amikor az elepedt szív…”
2017.01.22 Alföldy-Boruss Dezső „Minden ember…” 1Tim. 2.
2017.01.15 Alföldy-Boruss Dezső „Beül az Isten templomába.” 2 Thessz. 2-4
2017.01.13 Zila Péter „Az első szeretetet elhagyó gyülekezet” Jel 2,1-7
2017.01.12 Szepesy László „Az élőnek látszó gyülekezet” Jel 3,1-3
2017.01.11 Pocsaji Miklós „A lelki paráznaságot tűrő gyülekezet” Jel 2,18-25
2017.01.10 Kovács-Hajdu Albert „A langyos gyülekezet” Jel.3,14-19
2017.01.09 Takaró János „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, …” Ézsaiás 40.
2017.01.08 Alföldy-Boruss Dezső „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, …” Ézsaiás 40.
2017.01.01 Alföldy-Boruss Dezső „A Beszélgetés Kősziklája” 4Móz. 20, 8.
2016.12.31 Alföldy-Boruss Dezső „Megemlékezzél az egész útról” Mózes V. 8, 2-3.
2016.12.26 Alföldy-Boruss Dezső „Világosság a sötétségben.” Máté 2; Mikeás 5,4.
2016.12.25 Alföldy-Boruss Dezső „A menny világosság” Luk. 2, 8-17; Ézs. 9, 1-2.
2016.12.24 Alföldy-Boruss Dezső Karácsonyi mitoszok és valóságok a keresztyén családok életében. (Lukács 2, 1-7.)
2016.12.18 Alföldy-Boruss Dezső „Íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem.” Zsoltárok 40,8.
2016.12.11 Alföldy-Boruss Dezső „Királyi mustra.” Máté 22,11.
2016.12.04 Alföldy-Boruss Dezső „Megtanultam, hogy megelégedett legyek.” Fil.4. 10-23
2016.11.27 Alföldy-Boruss Dezső „Ideje va a születésnek” Hóseás 13. Prédikátor 3,2.
2016.11.20 Alföldy-Boruss Dezső „…megsebesített, de bekötöz..” Hóseás 6,1.
2016.11.13 Alföldy-Boruss Dezső 2Kor. 9:10,15
2016.11.06 Alföldy-Boruss Dezső Eszter 5. „Nem egy nép elszórva és elkülönítve a népek között.”
2016.10.30 Alföldy-Boruss Dezső „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság” 2 Korintus 3,17
2016.10.23 Alföldy-Boruss Dezső Isten megerősít az én evangéliumom szerint. (Pál ap. róm. 16.25.)
2016.10.16 Alföldy-Boruss Dezső „Senkinek semmivel ne tartozzatok”
2016.10.09 Alföldy-Boruss Dezső Róm.10,6-
2016.10.02 Alföldy-Boruss Dezső Róm.7,9
2016.09.25 Alföldy-Boruss Dezső Most pedig törvény nélkül…
2016.09.18 Alföldy-Boruss Dezső „fölbuzog szívem…”
2016.09.11 Alföldy-Boruss Dezső „Ti gyermekek szót fogadjatok…”
2016.09.04 Alföldy-Boruss Dezső Ef.2,1-10.
2016.08.28 Alföldy-Boruss Dezső „Az Úr neked annál sokkal több”
2016.08.21 Alföldy-Boruss Dezső Az elhagyott utak (2.Krón.21)
2016.08.14 Alföldy-Boruss Dezső „Hogy megtudják a különbséget”
2016.08.07 Alföldy-Boruss Dezső „a felét sem beszélték el”
2016.07.31 Alföldy-Boruss Dezső „…amik a te bégességedre valók Luk.19,42
2016.07.24 Alföldy-Boruss Dezső ‘… mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik…” Luk.18,14
2016.07.17 Alföldy-Boruss Dezső …hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba” Luk.16,9.
2016.07.10 Alföldy-Boruss Dezső „Útban a bíróságra” (Luk. 12,41-59)
2016.07.03 Wisinger Dániel „…mivelhogy Te, Uram, ha megáldod, örökre áldott lesz!” (I.Krón.17,27)
2016.06.26 Alföldy-Boruss Dezső I.Krón.11,17-18.
2016.06.19 Alföldy-Boruss Dezső „A Mennyei Atya három cselekedete”
2016.06.12 Alföldy-Boruss Dezső Lukács 4, 23-32 ” A beszéde ha
2016.05.29 Alföldy-Boruss Dezső Bírák 12,6 „Mondd:-Sibboleth!”
2016.04.03 Alföldy-Boruss Dezső 5Móz.4,9.
2016.02.07 Alföldy-Boruss Dezső „…aki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében” (Ézs.50,10.)
2016.01.31 Alföldy-Boruss Dezső Ti vagytokaz Én tanúim (Ézs.43)
2016.01.24 Alföldy-Boruss Dezső „… elvette Ezékiás a levelet… kiterjesztette azt az Úr előtt…” Ézs. 36,21.;37,14.
2016.01.17 Alföldy-Boruss Dezső „Megtérve és megnyugodva megmaradtatok volna…” Ézs.30,15-17.
2016.01.08 Sándor Balázs Az elburjánzó bűn közepette való várakozás (2.Tim 3,1-5)
2016.01.07 Molnár Sándor A hitetés közepette várni az Urat (1 Timóteus 4,1.)
2016.01.06 Takaró Károly Szentül várni az Urat (1.Tim.6,14.)
2016.01.05 Zila Péter Béketűréssel várni az Urat (Jakab 5,7-11)
2016.01.03 Alföldy-Boruss Dezső „A bizonyosságok ily nagy fellege vesz körül …”(Zsid.12,1-3)
2016.01.01 Alföldy-Boruss Dezső A hit emberének cselekedetei és személyisége (Zsid.11,23-29)
2015.12.31 Alföldy-Boruss Dezső Isten népének értékei, öröme és hálája (Zsid.11, 1-22)
2015.12.27 Alföldy-Boruss Dezső 4Móz. 24,16-17.
2015.12.25 Alföldy-Boruss Dezső Luk. 2,10-
2015.12.24 Alföldy-Boruss Dezső Luk. 2,1-2.
2015.12.20 Alföldy-Boruss Dezső Ézs. 4,1.
2015.12.13 Alföldy-Boruss Dezső Mt. 25,46.
2015.11.29 Alföldy-Boruss Dezső Zak.5.
2015.11.22 Alföldy-Boruss Dezső Mik.6,9.
2015.11.15 Alföldy-Boruss Dezső 2Tim.6,12.
2015.11.08 Alföldy-Boruss Dezső ApCsel.2.21-
2015.11.01 Alföldy-Boruss Dezső Ám.4,13.
2015.10.25 Alföldy-Boruss Dezső Ám.2,10-11.
2015.10.18 Alföldy-Boruss Dezső 2Kir.12,2.
2015.09.20 Alföldy-Boruss Dezső 2Krón.16,7-
2015.09.13 Alföldy-Boruss Dezső Mk.13,19-20.
2015.09.06 Alföldy-Boruss Dezső Tanévnyitó istentisztelet
2015.08.23 Alföldy-Boruss Dezső 2Móz.35,30-
2015.07.05 Alföldy-Boruss Dezső ApCsel.17,11.
2015.06.28 Alföldy-Boruss Dezső 1Móz. 35,1.;4.
2015.06.14 Alföldy-Boruss Dezső 1Móz. 25,22.
2015.06.07 Alföldy-Boruss Dezső Zsolt. 40.
2015.05.31 Alföldy-Boruss Dezső 1Móz.12.
2015.05.25 Alföldy-Boruss Dezső Zsolt.139,7.
2015.05.17 Ablonczy Zsolt 2Thessz.2,13-
2015.05.10 Ablonczy Zsolt 1Thessz. 3,12-13.
2015.05.03 Alföldy-Boruss Dezső Ézs. 66,13.
2015.04.26 Alföldy-Boruss Dezső Mindenekben Ő legyen az első (Kol.1,18.)
2015.04.19 Alföldy-Boruss Dezső „…a veres zsinórt pedig reáköté az ablakra…” (Zsid. 11,31.)
2015.04.12 Alföldy-Boruss Dezső Kinek akarok tetszeni? (Gal.1.)
2015.04.06 Alföldy-Boruss Dezső Kétféle feltámadás (Jn.5.)
2015.04.05 Alföldy-Boruss Dezső Hogyan jutok bizonyosságra a feltámadás felől? (Luk.24,34)
2015.04.03 Alföldy-Boruss Dezső A kettéhasadt kárpit (Mt.27,31)
2015.03.29 Alföldy-Boruss Dezső Jn.12,12-13;19
2015.03.22 Alföldy-Boruss Dezső Az arányosság pecsétgyűrűje (Ez.28,12.)
2015.03.15 Alföldy-Boruss Dezső Jn.15,9-11.
2015.03.08 Alföldy-Boruss Dezső „Jöttek férfiak megkérdezni az Urat és leültek előttem” (Ez.20,43-44.)
2015.03.01 Alföldy-Boruss Dezső Ki hitt a mi tanításunknak?
2015.02.22 Alföldy-Boruss Dezső A gyolcsba öltözött férfi (Ez.9,2-4.)
2015.02.15 Alföldy-Boruss Dezső Jn.10,9.
2015.02.08 Alföldy-Boruss Dezső Jn.9,15.
2015.02.01 Alföldy-Boruss Dezső Jn.8,10-12.
2015.01.25 Alföldy-Boruss Dezső Jn.6,66-68.
2015.01.18 Alföldy-Boruss Dezső „Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő” (Péld.16,11)
2015.01.11 Alföldy-Boruss Dezső „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!” (Jn.5,6-8.)
2015.01.09 Szepesy László Teljhatalom a küldetés mögött (Mt.28,18)
2015.01.08 Földvári Tibor Csekélyke kezdet (Mt.28,16)
2015.01.07 Pocsaji Miklós Mit adjunk tovább? (Mt.28,20)
2015.01.06 Takaró Károly Megkeresettekből megkeresők (Mt.28,19)
2015.01.05 Zila Péter Hódolat a misszió Ura előtt (Mt.28,17)
2015.01.04 Alföldy-Boruss Dezső A samáriai asszony (Jn.4,25-26.)
2014.12.31 Alföldy-Boruss Dezső Jn.3,1-
2014.12.28 Alföldy-Boruss Dezső Simeon éneke
2014.12.26 Alföldy-Boruss Dezső Megérkeztek a bölcsek is (Mt.2,9-10.)
2014.12.25 Alföldy-Boruss Dezső A megnyílt menny (Luk.2,8-)
2014.12.24 Alföldy-Boruss Dezső Isten története az emberi történelemben (Luk.2,1-)
2014.12.21 Alföldy-Boruss Dezső Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból (Luk.1,67-68,78.)
2014.12.14 Alföldy-Boruss Dezső Mt.25,31-32.
2014.12.07 Alföldy-Boruss Dezső Luk.20,41-44.
2014.11.30 Wisinger Dániel Luk.19,3.
2014.11.23 Alföldy-Boruss Dezső Luk.16,8-9.
2014.11.16 Wisinger Dániel Luk.14,15-24.