Keresztelés

Gyermekeknek:

Keresztelés a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében szokott zajlani, előre egyezetett időpontban. További tájékoztatás a gyülekezet lelkipásztoránál telefonon, vagy személyesen!

Keresztelési fogadalomtétel:

1. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?

A válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával?

A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

Felnőtteknek:

Konfirmációval egybekötve lehetséges. Szíveskedjenek egyeztetni a lelkipásztorral telefonon.